Pakalpojumu sniegšana Juridiskās palīdzības administrācijā 2022.gadā

Administrācijā 2022. gadā tika saņemti 1097 pieteikumi valsts pārvaldes pakalpojumam juridiskai palīdzībai civillietās, noteikta veida administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā. No šiem pieteikumiem 2,7% tika saņemti klātienē, 74,4% ar pasta starpniecību, 22,9% izmantojot kādu no elektroniskās pieprasīšanas kanāliem (ar elektronisko parakstu e-pastā, ar portāla Latvija.lv starpniecību, e-adresē. Neklātienes klientu apkalpošanas kanāli).

Valsts pārvaldes pakalpojumam valsts kompensācija cietušajiem 2022.gadā tika saņemti 733 pieteikumi. No šiem pieteikumiem 1,8% tika iesniegti klātienē, 81,7% ar pasta starpniecību, 16,5% izmantojot kādu no elektroniskās pieprasīšanas kanāliem.

Valsts pārvaldes pakalpojums Informatīvais atbalsts cietušajiem 2022.gadā tika pieprasīts un sniegts 1144 reizes.

Izvērtējot visus administrācijas valsts pārvaldes, 2022. gadā sniegtos pakalpojumus, kas tika pieprasīti uz pieteikti ar rakstisku iesniegumu (kopā 1836) pamata, secināms, ka no visiem valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikumiem 2022.gadā (kopā 1836), 2,3% gadījumos pakalpojumi tika pieteikti klātienē, 77,2% gadījumos ar pasta starpniecību, bet 20,5% gadījumos elektroniski aizpildot pieteikumu administrācijas mājas lapā vai latvija.lv.