Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums paredz tiesības bērna likumiskajam pārstāvim, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, saņemt finansiālo atbalstu aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī.

Lai saņemtu finansiālo atbalstu, personai jāvēršas Tiesu administrācijā ar iesniegumu, kura veidlapas paraugu nosaka Ministru kabinets (skatīt šeit).

Tiesu administrācija 14 dienu laikā pieņem lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu un pozitīva lēmuma gadījumā izsniedz garantijas vēstuli par ārvalsts juridiskās palīdzības sniedzēja sniegtās juridiskās palīdzības apmaksu.

Lai atvieglotu iesniegumu aizpildīšanu, pievienojam paraugus, kā aizpildīt iesniegumus: