Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas (ja ir visa nepieciešamā informācija lēmuma pieņemšanai) izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt.