Tiesu administrācija mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas (ja ir visa nepieciešamā informācija lēmuma pieņemšanai) izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt.