Juridiskās palīdzības administrācija:

  • Satversmes tiesas procesa lietās
  • civillietās
  • noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros)

iesniegumu izskata un lēmumu pieņem 21 dienas laikā, bet lietās, kas skar bērnu tiesības - 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums.

Noteikta veida advokātu civilprocesa lietās, kurās ir nodrošināma daļēja valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, iesniegumu izskata un lēmumu pieņem mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums.

izskatīšana