Bēgļu fonda projekts

Juridiskās palīdzības administrācija ar 2013.gada 1.martu ir uzsākusi īstenot Eiropas Bēgļu fonda 2012.gada programmas ietvaros izstrādāto un apstiprināto projektu „Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieku un juridiskās palīdzības sniedzēju apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājiem”.

Projekta mērķis ir stiprināt Juridiskās palīdzības administrācijas administratīvo kapacitāti un pilnveidot Juridiskās palīdzības administrācijas, Tieslietu ministrijas darbinieku un juridiskās palīdzības sniedzēju speciālās zināšanas par patvērumu procedūru un juridiskās palīdzības nodrošināšanu patvēruma meklētājiem.

Ņemot vērā minēto, laika posmā no 2013.gada 1.marta līdz 2014.gada 28.februārim Juridiskās palīdzības administrācija projekta ietvaros plāno:

  • rīkot izglītojošus seminārus juridiskās palīdzības sniedzējiem, Juridiskās palīdzības administrācijas un Tieslietu ministrijas darbiniekiem par patvēruma procedūru un juridiskās palīdzības nodrošināšanu patvēruma meklētājiem;
  • organizēt mācību un pieredzes apmaiņas vizīti uz divām Eiropas Savienības valstīm;
  • organizēt noslēguma konferenci.

Projekta ietvaros plānoto pasākumu nozīmīgākie ieguvumi:

1) Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieku, juridiskās palīdzības sniedzēju un Tieslietu ministrijas darbinieku zināšanu pilnveidošana par patvēruma procedūru un ar juridiskās palīdzības nodrošināšanu patvēruma meklētājiem saistītiem jautājumiem, kā arī veicināta izpratne par praksē sastopamiem problēmjautājumiem patvēruma procedūras ietvaros un iespējamiem to risinājumiem;

2) Juridiskās palīdzības sniedzēju, kuri specializējušies minētajā lietu kategorijā, skaita palielināšana;

3) Savlaicīgas un kvalitatīvas sniegtās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības patvēruma meklētājiem nodrošināšana.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu:

 

LVL

EUR

Kopējais finansējums

18 291

26 026

Eiropas Savienības finansējums

13 718

19 519

Valsts budžeta finansējums

4 573

6 507

Projekta progresa pārskati:

- Progresa pārskats Nr.1

- Progresa pārskats Nr.2

- Progresa pārskats Nr.3

- Progresa pārskats Nr.4

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Juridiskās palīdzības administrācija.