Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta piekto daļu, Juridiskās palīdzības administrācija  publisko deleģēšanas līgumu “Par informatīva atbalsta noziedzīgos nodarījumos cietušajiem nodrošināšanu”:

Deleģēšanas līgums Nr. 2-18.20/10 "Par informatīva atbalsta nodrošināšanu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem"