atbalsts

Tiesu administrācija, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu un 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” 2.2., 3.5.apakšpunktu ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību “Skalbes” par  informatīva atbalsta nodrošināšanu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Biedrība “Skalbes”, izpildot valsts pārvaldes uzdevumu, nodrošina bezmaksas konsultācijas pa tālruni 1 1 6 0 0 6  katru dienu no plkst. 12.00  līdz plkst. 22.00, sniedzot:

  • emocionālo un psiholoģisko atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem,
  • informāciju par cietušo procesuālajām tiesībām (piemēram, par tiesībām kriminālprocesā, tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu, valsts kompensāciju u.c.),
  • informāciju par iespējamiem pakalpojumiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem,

un izvietojot informāciju par cietušo tiesībām un atbalsta pakalpojumiem interneta vietnē www.cietusajiem.lv.