Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina juridisko palīdzību lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros.

Juridisko palīdzību ir tiesības saņemt ārzemniekam, ja:

  • viņam nepietiek līdzekļu, viņš uzturas Latvijas Republikā un attiecībā uz viņu izdots izbraukšanas rīkojums vai lēmums par piespiedu izraidīšanu;
  • viņš Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā aizturēts un uzturas Latvijas Republikā speciāli iekārtotās telpās vai izmitināšanas centrā.

Iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un ienākumiem veidlapas un informāciju par tās aizpildīšanu iespējams saņemt:

  • iestādē, kas pieņem lēmumu par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmumu par piespiedu izraidīšanu (Valsts robežsardzē vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē);
  • Juridiskās palīdzības administrācijā - Pils laukumā 4, Rīgā.

Informatīvais buklets par valsts nodrošināto juridisko palīdzību izraidāmiem ārzemniekiem:

 

shema