Juridiskā palīdzība sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā

 

Pakalpojuma īss apraksts:

    Administratīva procesa likums un Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums paredz fiziskai personai tiesības uz valsts apmaksāto juridisko palīdzību administratīvajās lietās tiesā, kurās tiesnesis (tiesa) ir pieņēmis lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu, izvērtējot fiziskās personas mantisko stāvokli un konkrētās administratīvās lietas sarežģītību.

    Juridiskās palīdzības administrācija ir iestāde, kas veiks tiesneša (tiesas) pieņemtā lēmuma izpildi, tas ir, 7 dienu laikā pēc tiesneša (tiesas) lēmuma saņemšanas norīkos juridiskās palīdzības sniedzēju, kā arī veiks samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

    Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas procesu sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā (plašāk skatīt shēmu).