seminārs

Administrācija 2022.gada 17.maijā rīko (attālinātu) informatīvo semināru Madonas novada Sociālā dienesta un bāriņtiesas, kā arī Latvijas Nedzirdīgo savienības darbiniekiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, valsts kompensāciju cietušajiem un noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta tālruņa 116 006 darbību.

Dalībnieki tiks informēti par minēto pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos.