konf

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu piedalīties EUROPEAN NETWORK ON VICTIMS RIGHTS (turpmāk - ENVR) rīkotajā konferencē, Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji no 23.05.-24.05.22. piedalīsies konferencē - Spring Conference of the European Network on Victims' Rights - 2022 (turpmāk – konference) Strasbūrā, Francijā.

ENVR pamatā ir tieša Eiropas Savienības dalībvalstu valsts iestāžu ekspertu sadarbība, kuru pārstāv eksperti no Tieslietu ministrijas vai pakļautībā esošas iestādes. Biedrību finansē Eiropas Komisija. Juridiskās palīdzības administrācija ir kontaktpunkts Latvijā par valsts kompensāciju cietušajiem jautājumos.  ENVR pamatmērķis ir izveidot ilgtspējīgu zināšanu bāzi profesionāļiem un politikas veidotājiem, kas strādā noziegumos cietušo atbalsta un aizsardzības jomā. Biedrība darbojas saskaņā ar cietušo tiesību direktīvu, direktīvu par kompensāciju noziegumos cietušajiem un direktīvu par terorisma apkarošanu.

Konferences laikā Juridiskās palīdzības pārstāvjiem plānots piedalīties diskusijās par kompensāciju lietu reģistrēšanas/ievākšanas un datu analīzes metodēm (methods of registering/collecting and analysing data of compensation cases) un atjaunojošs taisnīgums kā alternatīvs kompensācijas veids cietušajiem (restorative justice as the alternative way of compensating victims).