Informācija presei

2015-09-03

Juridiskās palīdzības nodrošināšana 2015.gada I pusgadā

2015.gada pirmajā pusgadā valsts nodrošinātai juridiskai palīdzībai krimināllietās, civillietās un administratīvajās lietās no valsts budžeta izmaksāti 690153,99 euro.

Juridiskās palīdzības administrācijā saņemti 1182 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam. Kopumā vērojama tendence, ka pieprasījums pēc juridiskās palīdzības ir nemainīgs un juridiskā palīdzība joprojām visvairāk nepieciešama saistībā ar strīdiem, kas izriet no ģimenes tiesībām, dzīvokļa tiesībām, saistībā ar parāda un zaudējumu piedziņu.

No saņemtajiem pieprasījumiem var secināt, ka pēdējo gadu laikā pieaugusi sabiedrības izpratne par administrācijas sniegtā pakalpojuma – juridiskās palīdzības nodrošināšana saturu. Minētais skaidrojams arī ar iestāžu veiksmīgu sadarbību, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju vērsties pēc nepieciešamās palīdzības un informācijas par pakalpojuma saņemšanas kārtību un nosacījumiem gan administrācijā, gan pašvaldību sociālajos dienestos.

Vairāk informācijas - Darbības rezultāti