Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2010-06-01

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumam – 5 gadi Latvijā

 

Šā gada 1.jūnijā aprit pieci gadi kopš ir stājies spēkā Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums.
Ar Ministru kabineta 2004. gada 9. marta rīkojumu tika atbalstīta koncepcija „Par Koncepciju valsts apmaksātās juridiskās palīdzības sistēmas izveidošanai Latvijā”, kura noteica ka, lai panāktu atbilstību Satversmei un starptautiskām cilvēka tiesību normām, juridiskās palīdzības sistēmu Latvijā nepieciešams reformēt un paplašināt. Šim nolūkam tika paredzēts, ka valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un krimināllietās sniedz juridiskās palīdzības sniedzēji, kuri ar Tieslietu ministriju ir noslēguši līgumus par juridiskās palīdzības sniegšanu.
2005. gada 1. jūnijā spēkā stājās Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, kas noteic fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai. Sākotnēji valsts nodrošināto juridisko palīdzību organizēja Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības nodaļa, bet ar 2006.gada 1.janvāri tika izveidota Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – JPA), kura ir atbildīgā iestāde par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu.
Juridiskās palīdzības sniegšanai administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju, kurš ir noslēdzis juridiskās palīdzības līgumu un sniedz valsts nodrošināto juridisko palīdzību likumā noteiktajā apjomā – juridiskās konsultācijas, palīdzību procesuālo dokumentu sagatavošanā un pārstāv personu tiesā.
Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt personas, kurām ir nepieciešams risināt juridiska rakstura strīdu, ja tās ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā vai arī ir pēkšņi nonākušas nepārvaramas varas ietekmē un mantiskā stāvokļa dēļ pašas nespēj nodrošināt savas tiesības uz taisnīgu tiesu. JPA nodrošina valsts noteiktās juridiskās palīdzības saņemšanu civillietās, privātās apsūdzības kriminālprocesā cietušajiem un administratīvajās lietās apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, savukārt, personas aizstāvības nodrošināšana kriminālprocesā tiek nodrošināta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Lai arī JPA atrodas Rīgā, ir radīta sistēma, kas nodrošina pakalpojumu saņemšanu visā Latvijas teritorijā, pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar pašvaldībām un tiesām, kā arī administrācijas piedāvātajām iespējām saņemt informāciju pa e-pastu,  bezmaksas informatīvo tālruni 80008018 (Tālrunis pieejams zvanot no fiksētās tālruņa līnijas) un izmantot aploksnes „Atbilde apmaksāta”.
Likuma darbības laikā ir ievērojami pieaudzis personu skaits, kuras ir saņēmušas juridisko palīdzību. Tā laikā no 2005.gadā (no 1.jūnija līdz 31.decembrim) tika reģistrēti 326 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam un 202 gadījumos personai tika piešķirta juridiskā palīdzība, 2006.gadā tie bija jau 1085 iesniegumi un 689 pozitīvi lēmumi, 2007.gadā – 1012 iesniegumi un 783 pozitīvi lēmumi, 2008.gadā – 1122 iesniegumi un 998 pozitīvi lēmumi, 2009.gadā – 1849 iesniegumi un 1533 pozitīvi lēmumi, bet 2010.gada pirmajā ceturksnī jau 608 iesniegumi un 463 pozitīvi lēmumi. Šo piecu gadu laikā ir dubultojies arī juridiskās palīdzības sniedzēju skaits. Ja 2005.gadā līgumus ar JPA bija noslēguši 77, tad 2010.gadā viņu skaits sasniedz 150.
Visbiežāk iedzīvotāji vēršas pēc juridiskās palīdzības civiltiesību jautājumos. Personas pēc valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības civillietās, galvenokārt, vēršas strīdu risināšanai saistībā ar:
1) ģimenes tiesībām (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu saviem bērniem vai sev piedziņa, palielināšana vai samazināšana, paternitātes noteikšana vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšana, saskarsmes tiesību ar bērnu realizēšana u.c.);
2) dzīvokļa tiesībām plašākā nozīmē (īres un komunālo pakalpojumu samaksas strīdi, pamatpakalpojumu nenodrošināšana, izlikšana no dzīvojamās telpas, īpašumtiesību atjaunošana u.c.);
3) darba tiesībām (atjaunošana darbā, nesamaksātās darba samaksas, neizmantotā atvaļinājuma, kompensāciju piedziņa u.c.);
4) zaudējumu piedziņu (kustamā un nekustamā īpašuma bojāšanas gadījumi, prasības saistībā ar noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīto kaitējumu personas veselībai, dzīvībai u.c);
5) parādu piedziņu (līgumsaistību nepildīšana, līgumsoda vai no līguma izrietošo saistību nepamatota piedziņa u.c.).
Ar Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības likuma spēkā stāšanos Latvijā tika ieviesta Eiropas Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīva Nr.2003/8/EK, kuras mērķis ir pilnveidot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos civillietās un komerclietās. Pamatojoties uz minēto direktīvu, noteiktos gadījumos personām juridiskā palīdzība tiek nodrošināta gan pārrobežu strīdos, kas norisinās Latvijā, gan ārpus Latvijas.
Daudzi juridiskās palīdzības sniedzēji un JPA darbinieki ir palikuši uzticīgi šim darbam kopš pašas administrācijas dibināšanas. Paldies par ilggadīgu darbību un ieguldījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanas sistēmas izveidē un attīstībā!
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu Uzzināt vairāk