Informācija presei

2013-04-26

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu"

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.217

Rīgā 2013.gada 23.aprīlī (prot. Nr.23 23.§)

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu"

Izdoti saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 22.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 121.nr.; 2011, 15.nr.) grozījumu un papildināt pielikumu pirms vārdiem "Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga" ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Informācija par lēmuma saņemšanas veidu

izsniegt lēmumu personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā

nosūtīt lēmumu pa pastu uz iesniegumā (1.1. vai 1.2.apakšpunktā) norādīto adresi

nosūtīt lēmumu elektroniska dokumenta formā uz iesniegumā (1.1. vai 1.2.apakšpunktā) norādīto elektroniskā pasta adresi (lēmums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu)".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns