Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2009-03-12

Otrajā lasījumā atbalsta likumu bēgļu atbalsta fondu vadībai

 

Rīga, 12.marts, LETA. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja programmā "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" izveidoto fondu vadības likumu, kas paredz nodrošināt fondu efektīvu, pārskatāmu un finanšu vadības principiem atbilstošu vadību Latvijā.
 
Ar likumprojekta ieviešanu tiks noteikta tiesiskā bāze finanšu līdzekļu apgūšanai no Eiropas fondiem, kas izveidoti programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" gaitā.
 
Likumprojektā ir noteiktas programmas gaitā izveidoto Ārējo robežu fonda 2007.-2013.gadam, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2007.-2013.gadam, Eiropas Atgriešanās fonda 2008.-2013.gadam un Eiropas Bēgļu fonda 2008.-2013.gadam vadībā iesaistīto institūciju un fonda finansējuma saņēmēju tiesības un pienākumi, kā arī institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
 
Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" gaitā izveidoto fondu vadības likumā tiks arī atrunāta kārtība, kādā risināmi strīdi par piešķirto fonda finansējumu, kā arī citi ar fondu vadību saistītie jautājumi.
 
Minētās programmas izpildes gaitā laika periodam no 2007. līdz 2013.gadam ir izveidoti četri fondi - Ārējo robežu fonds, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Bēgļu fonds.
 
Lai nodrošinātu šo fondu līdzekļu apguvi, ir izdoti divi Ministru kabineta noteikumi - "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu īstenošanas, vadības, kontroles un uzraudzības kārtība", kā arī "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība".
 
Jaunais likumprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā faktu, ka minētie Ministru kabineta noteikumi ir izdoti saskaņā ar spēku zaudējušo 1993.gada 15.jūlijā pieņemto Ministru kabineta iekārtas likumu, kā arī tāpēc, ka ir nepieciešams likuma līmeņa regulējums minēto fondu vadībai, skaidro projekta autori.
 
Saskaņā ar izstrādāto likumprojektu Ārējo robežu fonda atbalstu varēs saņemt, piemēram, robežšķērsošanas vietu infrastruktūras uzlabošanai, pētījumiem un darbinieku apmācībai ārējo robežu šķērsošanas jomā.
 
Par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem būs iespējams palīdzēt trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus un atvieglot viņu integrāciju Eiropas sabiedrībā.
 
Atgriešanās fonda atbalstu varēs saņemt tādiem mērķiem kā informācijas aprites uzlabošanai par iespējām trešo valstu valstspiederīgajiem atgriezties savā mītnes zemē, pieredzes apmaiņai starp iestādēm, semināru organizēšanai un pētījumu veikšanai trešo valstu valstspiederīgo atgriešanas jomā, kā arī kompetento iestāžu darbības uzlabošanai, lai tās ātri spētu pieņemt nepieciešamos lēmumus, īstenojot trešo valstu valstspiederīgo atgriešanos.
 
Savukārt Eiropas Bēgļu fonda atbalstu varēs saņemt patvēruma meklētāju uzņemšanas apstākļu un patvēruma procedūru nodrošināšanai, tostarp infrastruktūras attīstībai, kā arī apmācībām, sociālajai palīdzībai, tulkošanas pakalpojumiem, juridiskajai palīdzībai un konsultāciju nodrošināšanai patvēruma procedūrās.
 
Likumprojekta izstrādes gaitā ņemti vērā nosacījumi, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumiem.
 
Uldis Luckāns LETA
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu Uzzināt vairāk