Informācija presei

2013-04-26

Lēmumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un lēmumu par valsts kompensāciju varēs saņemt arī elektroniskā veidā

Ministru kabinets 2013.gada 23.aprīlī atbalstīja noteikumu projektus „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu” un „Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu”. Attiecīgie noteikumu projekti paredz, ka lēmumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un lēmumu par valsts kompensāciju varēs saņemt arī elektroniskā veidā. 

Minēto noteikumu projekti nosaka, ka persona iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapā un cietušā valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapā varēs atzīmēt lēmuma par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un lēmuma par valsts kompensāciju saņemšanas veidu - to saņemt personīgi Juridiskās palīdzības administrācijā, personas norādītajā adresē pa pastu vai elektroniskā formā, personas norādītajā e-pasta adresē, izmantojot drošu elektronisku parakstu.