Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2009-04-07

Jurista Vārds: Juristu dienas 2009

Pasākumu programma

 

Pirmdiena, 20. aprīlis

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazā zāle

 

Akadēmijas laukumā 1, Rīgā (3. stāvs)

 

15.00-18.00 Latvijas Juristu dienu atklāšana un konference

 

"Republikas Satversmes un vēlēšanu reformas nepieciešamība"

 

15.00-15.30 Atklāšana

 

Latvijas Juristu biedrības prezidents A. Borovkovs

 

Latvijas Republikas Valsts prezidents V. Zatlers

 

Latvijas Republikas tieslietu ministrs M. Segliņš

 

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja biedre V. Muižniece

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents J. Ekmanis

 

15.30-16.30 Ziņojumi

 

Par Latvijas Republikas Satversmi un tās grozījumiem, Dipl.iur. G. Kusiņš,

 

Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas loceklis

 

Latvijas Republikas Satversme un tās atbilstība mūsdienu prasībām,

 

G. Zemribo, zv. advokāts, LJB viceprezidents

 

Latvijas vēlēšanu sistēma, V. Liepiņš, Vēlēšanu reformu biedrības

 

valdes priekšsēdētājs

 

16.30-18.00 Debates

 

J. Stradiņš; T. Jundzis; E.B. Deksnis; J. Pleps; R. Balodis; V. Cielava;

 

A. Kārkliņa; A. Endziņš; A. Dravnieks

 

Biznesa augstskola "Turība"

 

Graudu ielā 68, Rīgā, I Konferenču zāle

 

Publiskās lekcijas

 

10.00-10.30 Saeimas atlaišanas aktuālie problēmjautājumi,

 

Mg.iur. J.Pleps, "Turība" docētājs

 

Informācija par izmaiņām un papildinājumiem programmā: LJB ģenerālsekretāre Silvija Līce, 26557637

 

10.30-11.00 Vēlēšanu apgabalu normatīvā regulējuma ietekme uz

 

pārstāvniecības kvalitāti, Mg.iur. V. Supe, zv. advokāte, "M. Supes

 

birojs", "Turība" docētāja

 

11.30-12.00 Valsts budžets - izpildvaras vai likumdevēja akts,

 

L. Muciņš, zv. advokāts, "Turība" docētājs

 

Pārtraukums

 

12.30-13.00 Izņēmumi apdrošināšanas līgumos

 

(Aktualitāte: nekārtības Vecrīgā 2009. gada 13. janvāri),

 

Mg.iur. D. Rone, zv. advokāte, "Danas Rones advokātu birojs"

 

"Turība" docētāja

 

13.00-13.30 Saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā

 

aktuālie jautājumi, Mg.iur. A. Sniedzītis, Bauskas rajona tiesas

 

tiesnesis, "Turība" docētājs

 

Latvijas Biznesa koledža

 

Stabu ielā 63, Rīgā, 205. auditorija

 

Publiskā lekcija

 

17.30-18.30 Ekonomikas un politikas mijiedarbība mūsdienās,

 

Dr.oec. B. Heimanis, profesors

 

LU JF pagrabiņš Raiņa bulvārī 19, Rīgā

 

No 18.00 Zolīte, dalības maksa Ls 0.50

 

Otrdiena, 21. aprīlis

 

Latvijas Policijas akadēmija

 

Ezermalas ielā 8, Rīgā, Konferenču zāle

 

Seminārs - diskusija 10.00 Atklāšana

 

Latvijas Republikas iekšlietu ministre L. Mūrniece

 

Latvijas Juristu biedrības prezidents A. Borovkovs

 

Valsts policijas priekšnieks V. Voins

 

LPA rektors V. Zahars

 

10.10 Diskusija Policija kā cilvēktiesību nodrošināšanas un

 

ierobežošanas subjekts

 

A. Matvejevs, LPA; Z. Indrikovs, LPA; J. Matisāns; K. Kuzņecova,

 

LPA; V. Voins, Valsts policija; A. Kozuliņa, Valsts policijas koledža

 

11.00 Kafijas pauze

 

11.10 Diskusija Cilvēktiesību pārkāpumi policijas darbā: realitāte

 

un nākotnes vīzijas V. Zahars, LPA; A. Dace, Tiesībsarga birojs;

 

J. Ievītis, Rīgas tiesas apgabala prokuratūra; I. Ruķere, Valsts policija;

 

I. Millere, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa; I. Krastiņa,

 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa; H. Purviņa, zv. advokāte

 

12.00 Pusdienu pārtraukums

 

12.20 Diskusija Policijas darbinieks kā cilvēktiesību subjekts

 

M. Žeivots, LPA; K. Bite, LPA; I. Priedīts, LPA; E. Vidriks,

 

Rīgas pašvaldības policija; A. Sūna, Latvijas Apvienotā policistu

 

arodbiedrība; A. Augustāns, Neatkarīgā policistu arodbiedrība

 

13.00 Semināra - diskusijas noslēgums

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 452. auditorija

 

10.00 Diskusija

 

1980. gada ANO (Vīnes) konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem - aktualitātes un piemērošana Latvijā LL.M. I. Kačevska, zv. advokāte, "Ingas Kačevskas birojs", Mg.iur. I. Hazenfusa, zv. advokāte, "Loze, Gruntē & Cers"; LL.M. L. Fļodorova, juriste, "Liepa, Skopiņa / BORENIUS", Mg.iur. T. Sulmanis, zv. advokāts, "Raidla Lejiņš & Norcous", LL.M. S. Novicka, zv. advokāta palīdze, "Raidla Lejiņš & Norcous" Mg.iur. A. Kluss, zv. advokāta palīgs, Rīgas 3. zvērinātu advokātu birojs Mg.iur. E. Umbraško, juriste, "Eversheds Bitāns"

 

12.30 Interaktīva lekcija

 

1. tēma "Caur emocijām līdz izlīgumam"

 

1.1. Mediācijas jēdziens un izmantošana, mediācijas procesa demonstrācija.

 

1.2. Jurista komentārs; mediācijas juridiskā daba (dokumenti, tiesvedība).

 

1.3. Psihologa komentārs: mediācijas psiholoģiskie aspekti (ieguvumi, zaudējumi, izmaiņas).

 

1.4. Kā kļūt par mediatoru (kādu profesiju pārstāvji, kādā veidā).

 

2. tēma "Mediatoru tīklojumi un to darbība: atskats, tagadne un nākotne" Mediatoru organizāciju darbība

 

Referenti: biedrība "Cietušo atbalsta centrs", L. Zelmene;

 

biedrība "Integrētā mediācija Latvijā", D. Beināre un A. Gobiņš;

 

Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs,

 

S. Zīle-Gereiša;

 

biedrība "Latvijas Zvērinātu Mediatoru asociācija", K. Dārzniece;

 

biedrība "Mediācija un ADR", U. Zumente-Steele;

 

Valsts probācijas dienests, D. Ziediņa

 

Juridiskā koledža Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā

 

15.30 Juridiskās koledžas studentu un docētāju fotoizstādes atklāšana

 

A. Borovkova personālizstāde

 

16.00-18.00 Atklātā nodarbība vidusskolēniem Jauno juristu skolā

 

Starptautisko un Eiropas tiesību pamatprincipi, Dr.habil.sc.pol.,

 

Dr.iur. T. Jundzis, Juridiskās koledžas direktors

 

Latvijas diplomātu darbs ārzemēs, Dr.iur. V. Birkavs, bij. Latvijas

 

Republikas ārlietu ministrs

 

Juristu karjeras iespējas Eiropas Savienībā, Ph.D. E.B. Deksnis,

 

Eiropas Komisija

 

Latvijas Biznesa koledža

 

Stabu ielā 63, Rīgā, 205. auditorija

 

17.30-18.30 Publiskā lekcija

 

Tiesvedības paātrināšana un palēnināšana civillietās, Dr.iur. J. Rozenbergs, profesors

 

Biljards, Zelta boulinga centrs Uzvaras bulvārī 2/4, Rīgā

 

No 19.00, dalības maksa Ls 2.00 no cilvēka

 

Trešdiena, 22. aprīlis

 

Baltijas Starptautiskā akadēmija Lomonosova ielā 4, Rigā

 

10.00 Konference

 

Ekonomiskās krīzes tiesiskie aspekti

 

Teletilts starp Latvijas pilsētām - Rīga, Ventspils, Liepāja,

 

Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Smiltene, Rēzekne.

 

Moderators: Latvijas Juristu biedrības prezidents A. Borovkovs I. Sudraba, valsts kontroliere; M. Bičevskis, Finanšu ministrijas valsts sekretārs; Dz. Jakāns, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors Piedalās: G. Beliha, V. Cielava', A. Dābols, T. Jundzis, K. Ketners, O. Lukāšina

 

Uzņēmumu reģistrs Pērses ielā 2, Rīgā

 

13.00-14.30 Uzņēmumu reģistra prezentācija

 

Galvenais valsts notārs Dr.iur. R. Balodis

 

Iepriekšēja pieteikšanās: Līga Brice, preses sekretāre, tālr.:

 

67031827, 26485232; e-pasts: liga.brice@ur.gov.lv

 

Rīgas Juridiskā augstskola Strēlnieku ielā 4 k.2, Rīgā

 

15.00-16.30 Diskusija

 

Juridiskās terminoloģijas attīstība: jaunrade un tradīcijas

 

Piedalās Rīgas Juridiskās augstskolas un Tulkošanas terminoloģijas

 

centra pārstāvji, kā ari tulkotāji un juristi.

 

16.30-17.30 Prezentācija

 

Unikālie starptautisko tiesību un ārvalstu juridiskās informācijas

 

resursi RJA bibliotēkā

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 9. vai 19. auditorija

 

16.16-17.17 Publiskā lekcija

 

Pašvaldību vēlēšanu atbilstība demokrātiskas iekārtas principam, Dipl.iur. A. Dravnieks

 

LU JF pagrabiņš Raiņa bulvārī 19, Rīgā

 

18.00 Šahs, dambrete, dalības maksa Ls 0.50

 

Ceturtdiena, 23. aprīlis

 

Rīgas Strādina universitātes Tiesību institūts Dzirciema ielā 16, Rīgā, Ź korpuss, 212. telpa 10.00 Publiskā diskusija Medicīna un tiesības

 

Ievadvārdi un Juristu dienu atklāšana RSU

 

A. Rūrāne, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības

 

Latvijā vadītāja; P. Apinis, Latvijas Ārstu biedrības prezidents,

 

A. Borovkovs, Latvijas Juristu biedrības prezidents

 

Diskusijās uzstājas: Mg.iur. A. Lindermane; I. Kudrjavcevs, Mg.iur.

 

S. Breiha, Mg.iur. R. Raškovska, L. Šulce, Rīgas Austrumu klīniskās

 

universitātes slimnīcas Pacientu ombuda vadītāja, Dr.med.

 

O. Teteris, Mg.iur. R. Rožkalns

 

Juridiskā koledža Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā

 

14.00-15.30 Diskusija

 

Augstākās juridiskās izglītības kvalitāte Latvijā un ārzemēs. Kā izdzīvot tiesību zinātņu programmām ekonomiskās krīzes apstākļos? Dalībnieki: T. Jundzis, J. Dzelme , A. Borovkovs, G. Beliha, V. Cielava, A. Vilks, J. Zaķis, J. Načisčionis, A. Babajevs, N. Lazukina, L. Cīrule

 

16.00-17.30 Seminārs - diskusija

 

Autortiesību aizsardzības jautājumi augstskolu darbībā Dalībnieki: T Jundzis, M. Grudulis, J. Načisčionis, I. Veikša, M. Krūmiņš, R. Markvarts, AKKA/LAA pārstāvji

 

Latvijas Biznesa koledža Stabu ielā 63, Rīgā

 

18.15-21.20 Publiskā lekcija

 

Ētika valsts pārvaldē Dipl.iur. T. Pašūta

 

Juridiskās palīdzības administrācija Brīvības gatvē 214, Rīgā

 

11.00-12.30 Juridiskās palīdzības administrācijas prezentācija

 

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un valsts kompensācijas noziegumos cietušajiem, direktora p.i. I. Ļitvinova Pieteikšanās pie Rutas Siliņas: ruta.silina@jpa.gov.lv

 

Juristu dienu 2009 Boulinga turnīrs Zelta boulinga centrā, sk. nolikumu

 

Uzvaras bulvārī 2/4, Rīgā

 

Piektdiena, 24. aprīlis

 

Latvijas Universitātes Mazā aula Raiņa bulvāri 19, Rīgā

 

10.00-13.00 Konference

 

Pieci integrācijas gadi Eiropas Savienības tiesību sistēmā: paveiktais

 

un darāmais

 

Piedalās: Ph.D E.B. Deksnis, Eiropas Komisija

 

Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. T. Jundzis, Juridiskās koledžas direktors

 

Dr.phil. M. Kule, Filozofijas un socioloģijas institūta direktore

 

Dr.sc.pol. I. Ijabs, LU SZF docents

 

Mg.iur. K. Jarinovska,

 

Dr.hist. V Blūzma, profesors

 

Mg.iur. A. Buka, LU lektors

 

Dr.iur. I. Lībiņa-Egnere, Valsts prezidenta padomniece juridiskajos

 

jautājumos

 

Mg.iur. Ģ.V. Kristovskis, Eiropas Parlamenta deputāts

 

Sestdiena, 25.aprīlis

 

Latvijas Universitātes Mazajā aulā Raiņa bulvārī 19, Rīgā

 

10.00-15.00 Latvijas Juristu biedrības kolēģija par civilprocesa aktuāliem jautājumiem

 

CPL grozījumi, A. Zikmane, Tieslietu ministrijas Civiltiesību

 

departamenta direktore

 

Aktuālie problēmjautājumi, G. Zemribo, zv. advokāts

 

Mg.iur. D. Ose, LU JF Civiltiesisko zinātņu katedras lektore

 

Maksātnespējas procedūras un piemērojums, Mg.iur. G.Bērziņš,

 

zv.advokāts

 

Piespiedu izpilde, A. Spore, zv. tiesu izpildītājs

 

Atvērto durvju diena Satversmes tiesā J. Alunāna ielā 1, Rīgā

 

13.00 (un 14.00, ja nepieciešams)

 

Iepriekšēja pieteikšanās pie L. Kovalevskas

 

e-pasts: Lina.Kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai pa tālr.: 67830748

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 7. auditorija

 

Publiskās lekcijas

 

12.30 Aktualitātes Latvijas notariātā, Mg.iur. L. Damane, LU JF

 

Civiltiesisko zinātņu katedras lektore

 

13.15 Aktuālās problēmas civilprocesā, Mg.iur. D. Ose, LU JF Civiltiesisko zinātņu katedras lektore

 

14.00 Procesuālo pārkāpumu apstrīdēšana administratīvajā procesā iestādē un tiesā, Dr.iur. J. Briedē, LU JF Valststiesību zinātņu katedras docente

 

Šķīrējtiesu problemātika, Z. Ūdris, zv. advokāts, "Zvērinātu advokātu A. Skudras un Z. Ūdra birojs"

 

Nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatā, I. Neimane, Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese

 

Juridiskā koledža Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā

 

15.15-16.15 Atvērto durvju diena

 

Juridiskajā koledžā - tikšanās ar nākamajiem studentiem 15.00-17.00 Boulinga turnīrs

 

JK studentiem un docētājiem "Zelta boulings"

 

Juristu balle Latvijas Universitātes kafejnīcā

 

Jurista Vārds

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu Uzzināt vairāk