Informācija presei

2011-06-07

Juridiskās palīdzības administrācijas semināri Burtnieku novadā un Valkas novadā

Turpinot semināru ciklu, Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) sniegto pakalpojumu pieejamības veicināšanai piektdien, 2011.gada 10.jūnijā JPA pārstāvis dodas uz Burtnieku novadā un Valkas novadu. Ar pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjiem tiks apspriesta valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanas kārtība un tiks nodoti informatīvie materiāli izdalīšanai iedzīvotājiem.

Scaron;obrīd valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, uzsāktos privātās apsūdzības kriminālprocesos un administratīvajās lietās apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros var pieprasīt personas, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss (izziņu izsniedz pašvaldība), personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, un tikai izņēmuma gadījumos valsts nodrošināto juridisko palīdzību var pieprasīt personas, kuras pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ).

Semināri notiks Burtnieku novadā, Rencēnos, Valkas ielā 1 plkst.11.30 un Valkā, Rūjienas ielā 3D plkst. 14.00.