Informācija presei

2014-05-29

Juridiskās palīdzības administrācijas 2013.gada publiskais pārskats

 

Juridiskās palīdzības administrācija ir sagatavojusi un aicina iepazīties ar 2013.gada publisko pārskatu, kurā apkopota informācija par iestādes darbības rezultātiem un veiktajiem pasākumiem pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā 2013.gadā.  

    

Juridiskās palīdzības administrācijas 2013.gada publiskais pārskats