Informācija presei

2018-07-24

Darbības rezultāti 2018.gada I pusgadā

 

Administrācijā 2018.gada I pusgadā saņemti 439 valsts kompensācijas pieprasījumi un pieņemti 373 lēmumi par valsts kompensāciju izmaksu, valsts kompensācijās izmaksāti 454 937,15 euro.

Apmaksai saņemti 11143 juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu. Par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību izmaksāti 907 817 euro, tai skaitā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā – 843 299,19 euro un administrācijas norīkojuma izpildi civillietās un administratīvajās lietās – 60 922,58 euro.

Šajā periodā saņemti 897 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam, pieņemti  640 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu civillietās un administratīvajās lietās. Juridisko palīdzību pēc administrācijas norīkojumiem nodrošināja 145 juridiskās palīdzības sniedzēji.

 

Vairāk informācijas – http://jpa.gov.lv/darbibas-rezultati