Informācija presei

2016-07-19

Darbības rezultāti 2016.gada I pusgadā

2016.gada I pusgadā pieaudzis personu skaits, kas izmanto iespēju pieprasīt valsts kompensāciju, vēršoties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumiem. Administrācijā saņemti 393 valsts kompensācijas pieprasījumi, kas ir par 10% vairāk nekā 2015.gada I pusgadā, valsts kompensācijās izmaksāti 374 567,15 euro.

Administrācijā 2016.gada I pusgadā saņemti 1218 iesniegumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam civilstrīdos un adinistratīvajās lietās, kas ir par 3% vairāk nekā 2015.gada I pusgadā.           

Apmaksai iesniegti  12 721 juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumi, tai skaitā 11 265 paziņojumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā pēc kriminālprocesa virzītāja uzaicinājuma. Par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību izmaksāti 1 013 539,17 euro. 

Vairāk informācijas - Darbības rezultāti