Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

Aktualitātes
2011-07-27

Aizvien turpina pieaugt juridiskās palīdzības pieprasījumu skaits

Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) ir apkopojusi informāciju par 2011.gada I pusgada darbības rezultātiem. No apkopotās informācijas secināms, ka  turpina būtiski pieaugt pieprasījumu skaits pēc valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības. Pieauguma tendence – 2009.gadā palielinājums par 57% un 2010.gadā par 135% salīdzinājumā ar 2008.gadu, savukārt 2011.gada I pusgadā (kopējais fizisko personu pieteikumu skaits – 1598) salīdzinājumā ar 2010.gada I pusgadu (kopējais fizisko personu pieteikumu skaits – 1234)  tas ir pieaudzis vēl par 30%.

Visbiežāk iedzīvotāji vēršas pēc juridiskās palīdzības civiltiesiska rakstura jautājumos - ģimenes tiesībās (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību noteikšana u.c.), dzīvokļa tiesībās (tajā skaitā īres un komunālie jautājumi u.c.), kā arī saistībā ar zaudējumu un parādu piedziņu u.c. Tāpat valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiek nodrošināta administratīvajās lietās apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un noteiktos gadījumos arī pārrobežu strīdos, kas norisinās gan Latvijā, gan ārpus Latvijas.

Pieaug arī iesniegto valsts kompensācijas pieprasījumu skaits - salīdzinot ar 2010.gada I pusgadu, 2011.gada I pusgadā tas palielinājies par 2,5%, proti,  2011.gada I pusgadā saņemti 245 valsts kompensācijas pieprasījumi, bet 2010.gada I pusgadā – 239 valsts kompensācijas pieprasījumi.

Cietušajam valsts kompensāciju izmaksā par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto  morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu, kā arī JPA nodrošina valsts kompensācijas cietušajiem pārrobežu gadījumos.

Salīdzinot  ar 2010.gada I pusgadu, 2011.gada I pusgadā par 16 gadījumiem pieaudzis lēmumu par valsts kompensāciju skaits, kad tā tiek izmaksāta par personai nodarītiem smagiem miesas bojājumiem, kopskaitā 2011.gada I pusgadā tie ir 46 gadījumi, savukārt 2010.gada I pusgadā – 30 gadījumi. Tāpat 2011.gadā pieaudzis izmaksāto valsts kompensāciju skaits sakarā ar aizskartu personas dzimumneaizskaramību, attiecīgi 2010.gada I pusgadā – 31 un 2011.gada I pusgadā – 43 gadījumi.

JPA ir Tieslietu ministrijas padotības iestāde, kuras funkcijās ietilpst juridiskās palīdzības nodrošināšana trūcīgām un  maznodrošinātām personām un tām personām, kuru īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, kā arī valsts kompensāciju izmaksāšana ikvienai fiziskai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo tīšos noziedzīgos nodarījumos. 

Iedzīvotāji iesniegumu un arī informāciju par iesnieguma aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Brīvības gatvē 214, Rīgā,  kā arī interneta mājas lapā www.jpa.gov.lv, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000 18 01 vai pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā ir personas dzīvesvieta vai kurā tā tiesiski uzturas.   Ar JPA 2010.gada publisko pārskatu var iepazīties http://jpa.gov.lv/publiskie-parskati .

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu Uzzināt vairāk