Informācija presei

2016-09-02

Administrācijas seminārs Daugavpilī

 

Juridiskās palīdzības administrācija tās pakalpojumu pieejamības veicināšanai 2016.gada 13.septembrī rīko informatīvo semināru Daugavpils, Daugavpils novada, Preiļu novada, Ilūkstes novada un Krāslavas novada sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem.

Minēto pašvaldības iestāžu darbinieki tiks informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos.

Informācija par administrācijas pakalpojumiem – valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un valsts kompensācija cietušajiem - pieejama mājas lapā www.jpa.gov.lv sadaļā "Pakalpojumi".