Informācija presei

2018-03-21

Administrācijas seminārs biedrības "Zelda" darbiniekiem

 

Administrācija 2018.gada 22.martā rīko informatīvo semināru biedrības "Zelda" darbiniekiem par tās pakalpojumiem - valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem, kā arī par biedrībai "Skalbes" deleģēto uzdevumu saistībā ar informatīvā atbalsta cietušajiem nodrošināšanu, organizējot tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību.

Semināra dalībnieki tiks informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un kārtību, kā arī par aktualitātēm saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos.

Informācija par administrācijas pakalpojumiem pieejama interneta vietnē www.jpa.gov.lv sadaļā "Pakalpojumi".