Informācija presei

2018-05-23

Administrācijas pārstāvji piedalās ikgadējā “Victim Support Europe” konferencē un Eiropas Komisijas ekspertu sanāksmē Stokholmā

Administrācijas pārstāvji š.g. 23.-24.maijā piedalās  Eiropas Cietušo atbalsta organizācijas (“Victim Support Europe”) organizētajā ikgadējā konferencē Stokholmā. Konferences fokusā cietušo atbalsta un informēšanas  jautājumi, kā arī cietušo atbalsta dienestu pieejamība un pārrobežu sadarbība. Informācija par konferenci un programma pieejama: https://victimsupport.eu/news/vse-annual-conference-2018/

Š.g. 25.maijā Stokholmā Eiropas Komisija rīko ekspertu sanāksmi par cietušo kompensāciju izmaksāšanu pārrobežu gadījumos un  direktīvas 2004/80/EK piemērošanas problemātiku.