Informācija presei

2016-06-03

2016.gada 1.jūnijā notika tikšanās ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem

Lai atskatītos uz paveikto, pārrunātu īstenotās un plānotās izmaiņas un aktualitātes ar mērķi turpināt veiksmīgu sadarbību un veicinātu pakalpojuma – valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieejamību un kvalitāti, 2016.gada 1.jūnijā notika Juridiskās palīdzības administrācijas organizētā tikšanās ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem, ar kuriem ir noslēgts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības līgums, proti, ar zvērinātiem advokātiem, praktizējošiem juristiem un biedrības “Marta” pārstāvi. Minētās tikšanās laikā pārrunāts par: 

1)  īstenotajām un plānotajām izmaiņām normatīvajos aktos valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jomā;

2)  valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izdevumu piedziņas civilprocesā jautājumiem;

3)  valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības līguma uzdevumu izpildi un savstarpējās sadarbības aktualitātēm;

4) valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņēmēju 2015.gada otrā pusgada veiktās aptaujas rezultātiem, kas atspoguļo lietu kategorijas, kurās ir nepieciešama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, un personu viedokli par sniegto palīdzību. (sk. šeit). – http://jpa.gov.lv/darbibas-rezultati.