Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 


Veidlapas un to paraugi

Lai atvieglotu iesniegumu aizpildīšanu, pievienojam paraugus, kā aizpildīt iesniegumus, pašas veidlapas meklējamas sadaļā „Veidlapas”.

Gadījumos, kad nepieciešama informācija par veidlapu aizpildīšanu vai klāt pievienojamajiem dokumentiem, lūgums zvanīt uz informatīvo tālruni 80001801 vai 67514224.
 

Pievienotās datnes

Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa
Iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa
Cietušā valsts kompensācijas pieprasījums
Cietušā valsts kompensācijas pieprasījums, ja aizpilda pārstāvis
Iesniegums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam (civillietā)